Deze hebben absoluut nut. Standaard onafgeschermde kabels geven straling af die diep kunnen doordringen in interlinks en andere verwante kabels wat onder andere hoorbaar is als storing. JvG audiokabels zijn goed afgeschermd. Het is natuurlijk altijd beter storing te voorkomen door ook een afgeschermde netspanningskabel aan te schaffen. Zie een netspanningskabel dan ook als eerste stap naar het stroomnet.